Lima Perintah Gereja

  1. Rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu
  2. Ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.
  3. Berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan.
  4. Mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun.
  5. Sambutlah Tubuh Tuhan pada Masa Paskah.

Lima perintah Gereja bertujuan menjamin bagi umat beriman minimum semangat doa, hidup sakramental, usaha moral serta pertumbuhan dalam kasih kepada Allah dan sesama.
 
Kebiasaan Orang Katolik
Lima perintah Gereja ini diwujudkan dalam kebiasaan-kebiasaan yang baik orang Katolik yang patut dihayati, dilestarikan dan dikembangkan. Kebiasaan-kebiasaan itu antara lain:
Berhimpun pada hari Minggu untuk merayakan Ekaristi, Membaca Kitab Suci, Melaksanakan Ibadat Harian, Berdoa bersama dalam keluarga, Berdoa secara pribadi, terlibat dalam kehidupan gerejawi di lingkungan, wilayah, paroki atau kelompok kategorial, terlibat dalam pelayanan kasih di tengah masyarakat, berpuasa dan berpantang, memeriksa batin dan mengaku dosa di hadapan imam.