PASTORALIA

HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN GEREJA KATOLIK

KAJ.or.id - Ajaran Gereja Katolik mengenai hukuman mati mengalami perkembangan dalam proses yang sangat panjang. Beberapa kutipan berikut ini dapat menjelaskan perkembangan dan perubahan...
RRI-Penulis